Nederländska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Cuprins
Inhoudsopgave
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista figurilor
Afbeeldingenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista tabelelor
Tabellenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Anexă
Bijlage
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosar
Verklarende woordenlijst
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografie
Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Register
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet