Italienska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Cuprins
Indice analitico
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista figurilor
Indice delle immagini
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista tabelelor
Indice delle tabelle
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Anexă
Appendice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosar
Glossario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografie
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Catalogo
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet