Grekiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Cuprins
Πίνακας Περιεχομένων
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista figurilor
Κατάλογος Σχημάτων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista tabelelor
Κατάλογος Πινάκων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Anexă
Παράρτημα
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosar
Γλωσσάριο
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografie
Βιβλιογραφία
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Ευρετήριο
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet