Franska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Cuprins
Table des matières
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista figurilor
Liste des figures
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista tabelelor
Liste des tables
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Anexă
Annexe
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosar
Glossaire
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografie
Bibliographie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet