Esperanto | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Cuprins
Enhavtabelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista figurilor
Listo de Figuroj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista tabelelor
Listo de Tabloj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Anexă
Apendico
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosar
Glosaro
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografie
Bibliografio
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Indekso
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet