Danska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Cuprins
Indholdsfortegnelse
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista figurilor
Figuroversigt
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista tabelelor
Tabelliste
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Anexă
Appendiks
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosar
Ordliste
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografie
Bibliografi
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Indeks
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet