Spanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Índice
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de figuras
Lista de Figuras
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de tabelas
Lista de Tablas
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apêndice
Apéndice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossário
Glosario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Bibliografía
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Índice
Índice Alfabético
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet