Nederländska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Índice
Inhoudsopgave
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de figuras
Afbeeldingenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de tabelas
Tabellenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apêndice
Bijlage
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossário
Verklarende woordenlijst
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Índice
Register
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet