Koreanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Índice
목차
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de figuras
인물 리스트
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de tabelas
표 리스트
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apêndice
부록
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossário
어휘 사전
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
관계 서적 목록
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Índice
인덱스 (색인)
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet