Kinesiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Índice
目录
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de figuras
图表目录
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de tabelas
数表目录
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apêndice
附录
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossário
术语表
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
参考书目
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Índice
索引
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet