Italienska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Índice
Indice analitico
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de figuras
Indice delle immagini
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de tabelas
Indice delle tabelle
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apêndice
Appendice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossário
Glossario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Índice
Catalogo
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet