Grekiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Índice
Πίνακας Περιεχομένων
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de figuras
Κατάλογος Σχημάτων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de tabelas
Κατάλογος Πινάκων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apêndice
Παράρτημα
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossário
Γλωσσάριο
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Βιβλιογραφία
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Índice
Ευρετήριο
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet