Finska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Índice
Sisällysluettelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de figuras
Kuvaluettelo
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de tabelas
Taulukkoluettelo
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apêndice
Liitteet
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossário
Sanaluettelo
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Índice
Hakemisto
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet