Esperanto | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Índice
Enhavtabelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de figuras
Listo de Figuroj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de tabelas
Listo de Tabloj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apêndice
Apendico
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossário
Glosaro
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Bibliografio
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Índice
Indekso
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet