Engelska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Índice
Table of Contents
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de figuras
List of Figures
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de tabelas
List of Tables
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apêndice
Appendix
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossário
Glossary
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Bibliography
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Índice
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet