Danska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Índice
Indholdsfortegnelse
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de figuras
Figuroversigt
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de tabelas
Tabelliste
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apêndice
Appendiks
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossário
Ordliste
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Bibliografi
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Índice
Indeks
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet