Ungerska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Spis treści
Tartalomjegyzék
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Wykaz danych
Ábrák listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Wykaz tabel
Táblázatok listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Aneks
Függelék
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Słowniczek
Szójegyzék
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Bibliográfia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indeks
Tárgymutató
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet