Turkiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Spis treści
Fihrist
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Wykaz danych
Figürler Listesi
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Wykaz tabel
Tablolar Listesi
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Aneks
Ek / İlave
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Słowniczek
Terimler Sözlüğü
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Kaynakça
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indeks
İndeks / Endeks / Katalog
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet