Spanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Spis treści
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Wykaz danych
Lista de Figuras
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Wykaz tabel
Lista de Tablas
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Aneks
Apéndice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Słowniczek
Glosario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Bibliografía
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indeks
Índice Alfabético
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet