Rumänska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Spis treści
Cuprins
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Wykaz danych
Lista figurilor
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Wykaz tabel
Lista tabelelor
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Aneks
Anexă
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Słowniczek
Glosar
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indeks
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet