Kinesiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Spis treści
目录
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Wykaz danych
图表目录
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Wykaz tabel
数表目录
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Aneks
附录
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Słowniczek
术语表
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
参考书目
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indeks
索引
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet