Japanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Spis treści
目次
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Wykaz danych
統計の一覧
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Wykaz tabel
表の一覧
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Aneks
付録
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Słowniczek
用語解説
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
参考文献一覧
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indeks
索引
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet