Italienska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Spis treści
Indice analitico
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Wykaz danych
Indice delle immagini
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Wykaz tabel
Indice delle tabelle
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Aneks
Appendice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Słowniczek
Glossario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indeks
Catalogo
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet