Finska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Spis treści
Sisällysluettelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Wykaz danych
Kuvaluettelo
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Wykaz tabel
Taulukkoluettelo
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Aneks
Liitteet
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Słowniczek
Sanaluettelo
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indeks
Hakemisto
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet