Danska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Spis treści
Indholdsfortegnelse
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Wykaz danych
Figuroversigt
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Wykaz tabel
Tabelliste
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Aneks
Appendiks
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Słowniczek
Ordliste
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Bibliografi
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indeks
Indeks
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet