Arabiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Spis treści
فهرس المحتويات
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Wykaz danych
قائمة الأشكال
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Wykaz tabel
قائمة الجداول
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Aneks
ملحق
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Słowniczek
مسرد المصطلحات
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
ببليوغرافيا
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indeks
فهرس الموضوعات
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet