Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Inhoudsopgave
Mục lục
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Afbeeldingenlijst
Hình minh họa
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellenlijst
Bảng biểu
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Bijlage
Phụ lục
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Verklarende woordenlijst
Bảng thuật ngữ
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografie
Tài liệu tham khảo
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Register
Mục lục tra cứu
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet