Ungerska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Inhoudsopgave
Tartalomjegyzék
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Afbeeldingenlijst
Ábrák listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellenlijst
Táblázatok listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Bijlage
Függelék
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Verklarende woordenlijst
Szójegyzék
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografie
Bibliográfia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Register
Tárgymutató
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet