Tyska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Inhoudsopgave
Inhaltsverzeichnis
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Afbeeldingenlijst
Abbildungsverzeichnis
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellenlijst
Tabellenverzeichnis
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Bijlage
Anhang
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Verklarende woordenlijst
Glossar
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografie
Literaturverzeichnis
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Register
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet