Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Inhoudsopgave
Obsah
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Afbeeldingenlijst
Seznam hodnot
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellenlijst
Seznam tabulek
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Bijlage
Příloha
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Verklarende woordenlijst
Glosář
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografie
Seznam pramenů/Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Register
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet