Ryska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Inhoudsopgave
Содержание
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Afbeeldingenlijst
Список тезисов
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellenlijst
Список таблиц
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Bijlage
Приложения
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Verklarende woordenlijst
Глоссарий
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografie
Библиография
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Register
Индекс, указатель
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet