Rumänska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Inhoudsopgave
Cuprins
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Afbeeldingenlijst
Lista figurilor
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellenlijst
Lista tabelelor
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Bijlage
Anexă
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Verklarende woordenlijst
Glosar
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografie
Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Register
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet