Japanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Inhoudsopgave
目次
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Afbeeldingenlijst
統計の一覧
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellenlijst
表の一覧
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Bijlage
付録
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Verklarende woordenlijst
用語解説
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografie
参考文献一覧
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Register
索引
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet