Italienska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Inhoudsopgave
Indice analitico
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Afbeeldingenlijst
Indice delle immagini
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellenlijst
Indice delle tabelle
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Bijlage
Appendice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Verklarende woordenlijst
Glossario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografie
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Register
Catalogo
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet