Grekiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Inhoudsopgave
Πίνακας Περιεχομένων
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Afbeeldingenlijst
Κατάλογος Σχημάτων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellenlijst
Κατάλογος Πινάκων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Bijlage
Παράρτημα
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Verklarende woordenlijst
Γλωσσάριο
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografie
Βιβλιογραφία
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Register
Ευρετήριο
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet