Finska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Inhoudsopgave
Sisällysluettelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Afbeeldingenlijst
Kuvaluettelo
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellenlijst
Taulukkoluettelo
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Bijlage
Liitteet
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Verklarende woordenlijst
Sanaluettelo
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografie
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Register
Hakemisto
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet