Esperanto | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Inhoudsopgave
Enhavtabelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Afbeeldingenlijst
Listo de Figuroj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellenlijst
Listo de Tabloj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Bijlage
Apendico
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Verklarende woordenlijst
Glosaro
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografie
Bibliografio
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Register
Indekso
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet