Engelska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Inhoudsopgave
Table of Contents
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Afbeeldingenlijst
List of Figures
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellenlijst
List of Tables
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Bijlage
Appendix
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Verklarende woordenlijst
Glossary
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografie
Bibliography
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Register
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet