Arabiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Inhoudsopgave
فهرس المحتويات
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Afbeeldingenlijst
قائمة الأشكال
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellenlijst
قائمة الجداول
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Bijlage
ملحق
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Verklarende woordenlijst
مسرد المصطلحات
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografie
ببليوغرافيا
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Register
فهرس الموضوعات
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet