Ungerska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

목차
Tartalomjegyzék
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
인물 리스트
Ábrák listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
표 리스트
Táblázatok listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
부록
Függelék
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
어휘 사전
Szójegyzék
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
관계 서적 목록
Bibliográfia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
인덱스 (색인)
Tárgymutató
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet