Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

목차
Obsah
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
인물 리스트
Seznam hodnot
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
표 리스트
Seznam tabulek
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
부록
Příloha
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
어휘 사전
Glosář
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
관계 서적 목록
Seznam pramenů/Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
인덱스 (색인)
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet