Thailändska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

목차
ตารางเนื้อหา
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
인물 리스트
ลิสต์ตัวเลข
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
표 리스트
ลิสต์ตาราง
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
부록
ภาคผนวก
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
어휘 사전
อภิธานศัพท์
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
관계 서적 목록
บรรณานุกรม
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
인덱스 (색인)
ตัวบ่งชี้
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet