Italienska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

목차
Indice analitico
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
인물 리스트
Indice delle immagini
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
표 리스트
Indice delle tabelle
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
부록
Appendice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
어휘 사전
Glossario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
관계 서적 목록
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
인덱스 (색인)
Catalogo
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet