Hindi | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

목차
अनुक्रम
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
인물 리스트
आंकड़ों की सूची
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
표 리스트
तालिकाओं की सूची
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
부록
परिशिष्ट
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
어휘 사전
शब्दावली
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
관계 서적 목록
संदर्भग्रंथ सूची
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
인덱스 (색인)
अनुक्रमणिका
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet