Grekiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

목차
Πίνακας Περιεχομένων
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
인물 리스트
Κατάλογος Σχημάτων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
표 리스트
Κατάλογος Πινάκων
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
부록
Παράρτημα
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
어휘 사전
Γλωσσάριο
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
관계 서적 목록
Βιβλιογραφία
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
인덱스 (색인)
Ευρετήριο
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet