Esperanto | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

목차
Enhavtabelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
인물 리스트
Listo de Figuroj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
표 리스트
Listo de Tabloj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
부록
Apendico
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
어휘 사전
Glosaro
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
관계 서적 목록
Bibliografio
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
인덱스 (색인)
Indekso
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet