Engelska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

목차
Table of Contents
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
인물 리스트
List of Figures
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
표 리스트
List of Tables
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
부록
Appendix
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
어휘 사전
Glossary
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
관계 서적 목록
Bibliography
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
인덱스 (색인)
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet