Danska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

목차
Indholdsfortegnelse
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
인물 리스트
Figuroversigt
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
표 리스트
Tabelliste
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
부록
Appendiks
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
어휘 사전
Ordliste
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
관계 서적 목록
Bibliografi
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
인덱스 (색인)
Indeks
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet