Arabiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

목차
فهرس المحتويات
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
인물 리스트
قائمة الأشكال
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
표 리스트
قائمة الجداول
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
부록
ملحق
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
어휘 사전
مسرد المصطلحات
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
관계 서적 목록
ببليوغرافيا
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
인덱스 (색인)
فهرس الموضوعات
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet