Turkiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

目录
Fihrist
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
图表目录
Figürler Listesi
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
数表目录
Tablolar Listesi
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
附录
Ek / İlave
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
术语表
Terimler Sözlüğü
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
参考书目
Kaynakça
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
索引
İndeks / Endeks / Katalog
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet